Opdrachtgever: FASoS, Universiteit Maastricht

 

Deze publicatie bestaat uit twee delen; het eerste gaat over de geschiedenis van kunst en cultuur door Pieter Calje en Jo Wachelder. Het tweede deel betreft de geschiedenis van de Europese Studies door Ruud Geven.

Ga hier naar het complete boek.

Humanities meet the
Social Sciences

 

The Faculty of Arts and Social Sciences at Maastricht University and the creation of two interdisciplinary programs.

 

Van godshuis naar
academisch ziekenhuis

Opdrachtgever: Grafische Dienst Facilitair Bedrijf azM.

Ga hier naar het complete boek.

 

Interne Geneeskunde Maastricht

 

 

MAASTRO CLINIC

een eeuw radiotherapie in Limburg

Opdrachtgever: MAASTRO CLINIC

 

Ontwerp en opmaak van het boekwerk 'MAASTRO CLINIC een eeuw radiotherapie in Limburg'. Het boek gaat over de geschiedenis en toekomst van MAASTRO CLINIC en de  radiotherapie in de twintigste eeuw in Limburg in context met landelijke en internationale ontwikkelingen.

Interne Geneeskunde Maastricht

Eenheid én verscheidenheid | 1910-2014

Opdrachtgever: Grafische Dienst Facilitair Bedrijf azM

 

Ontwerp en opmaak van het jubileumboek 'Interne Geneeskunde Maastricht; Eenheid én Verscheidenheid' voor de afdeling Interne Geneeskunde MUMC+. De geschiedenis van honderd jaar interne geneeskunde en dertig jaar academische interne geneeskunde.

De vakgebieden Anatomie

en Embryologie

Opdrachtgever: Grafische Dienst Facilitair Bedrijf azM.

  • Een uitgave bij de expositie 'Anatomie en Embryologie, Geneeskunde en - Kunst van Maastricht UMC+. Samengesteld door de afdeling Anatomie en Embryologie FHML Universiteit Maastricht in samenwerking met de Academie Beeldende Kunsten Maastricht.

    Lees verder >

    Dit boekje hoort bij de gelijknamige expositie war de verschillende aspecten van de medische vakgebieden op een educatieve manier worden getoond. Daarbij zal steeds gezocht worden naar de verbintenis tussen het verleden en het heden van de betreffende vakgebieden.

  • Van godshuis naar academisch ziekenhuis is een uitgave bij het vijfde lustrum van het academisch ziekenhuis Maastricht. Het geeft een beschrijving van de geschiedenis van de belangrijkste gasthuizen en ziekenhuizen in de stad Maastricht in een historische lijn naar het huidige Maasticht Universitair Medisch Centrum+.

E.v.E.N.

Els van Engelshoven-Naber

PGD Nederland

Jaarverslag 2014

Opdrachtgever: Jos van Engelshoven

 

Dit boek is gemaakt als eerbetoon aan Els van Engelshoven-Naber haar kunstenaarschap. Om te laten zien wat ze kan en om te laten blijken dat haar familie trots is op wat ze maakt.

Het laat slechts een deel van haar oeuvre tot 2015 zien. Ongeveer 150 van zo’n 400 schilderijen uit die periode.

De oplage is echter beperkt.

Opdrachtgever: Klinische Genetica Maastricht UMC+

 

Jaarverslag over  groei, verandering in 2014 en voorbereiding op nog meer groei in 2015 van het Maastricht UMC+ met de transportcentra in Utrecht, Groningen en Amsterdam.

Ga hier naar het complete boek.

Ga hier naar het complete boek.

Ga hier naar het complete boek.

Ga hier naar het complete boek.

in

Rosaforma  |  Menno Roosjen  |  Prof. Roerschstraat 8  |  6224 CG Maastricht  |  info@rosaforma.nl  |  © 2015 Rosaforma